ORGANI KLUBA

Izvršni odbor:
Predsednik: Štefan CIGAN
Tajnik in blagajnik: Igor KOS
Tehnični referent: Boris KOVAČ
Člani: Matej TITAN, Matej GRAH, Igor KOČAR in Majda KOVAČ

Nadzorni odbor:
Predsednik: Matija GABOR
Člana: Bogdan HARI, Milan JERŠE

Disciplinska komisija:
Predsednik: Tomislav GRUŠKOVNJAK
Člana: Renato LUKAČ, Danilo HARI

Kapetan: Boris KOVAČ

Informacije o treningih, turnirjih, dogodkih na naslovu:
info AT sah-drustvo-ms.si