ORGANI KLUBA

Upravni odbor:
Predsednik: Matej GRAH
Tajnik in blagajnik: Igor KOS
Tehnični referent: Boris KOVAČ
Člani: Štefan CIGAN, Matej TITAN, Majda KOVAČ in Denis GJURAN

Nadzorni odbor:
Predsednik: Tomislav GRUŠKOVNJAK
Člana: Jože BENKO in Mitja KOVAČ

Disciplinska komisija:
Predsednik: Marjan ŠTRTAK
Člana: Renato LUKAČ in Danilo HARI

Kapetan: Boris KOVAČ

Informacije o treningih, turnirjih, dogodkih na naslovu:
info AT sah-drustvo-ms.si